Pro zajištění lepšího provozu ve městě Chomutov v době rekonstrukce místní komunikace (křižovatka Sluneční x Mostecká) jsme zkraje února ve spolupráci se společností Sandvik Chomutov Precision Tubes Ltd a Městskou policií provedli zkoušku průjezdnosti zmiňovanou křižovatkou.

Křižovatka byla zkušebně projeta naloženým kamionem a to oběma směry. Věříme, že díky tomu bude zajištěn hladší provoz v době plánované rekonstrukce.

Bližší informace k plánované rekonstrukci naleznete v tiskové zprávě na stránkách města Chomutov (https://www.chomutov-mesto.cz/cz/2099.mesto-chomutov-v-roce-2020-proinvestuje-vice-nez-200-milionu).

Tímto děkujeme Městské policii za ochotu a asistenci při celé akci.